ekologia

12 maja 2014

Dzień rolnictwa ekologicznego

Parlament Europejski, Rada i Komisja podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień RolnictwaEkologicznego w UE.
Skip to content