Dzień rolnictwa ekologicznego

Vitae adipiscing turpis aenean
11 maja 2014
Informacja o trwającej kontroli
17 listopada 2023

Dzień rolnictwa ekologicznego

Parlament Europejski, Rada i Komisja podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień RolnictwaEkologicznego w UE. Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzeczrozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25marca 2021 r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celupodniesienia poziomu świadomości społecznej na temat produkcjiekologicznej: czym się charakteryzuje i jakie przynosi korzyści. W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzeniecorocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziejinnowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszeniapresji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnejstrategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii „od pola do stołu”.Po raz pierwszy nagrody te zostaną przyznane 23 września 2022 r. Więcej na stronie:: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_pl#awardceremony

  1. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PODEDWÓRZE (Z 2003R.) – ETAP II
  2. Ulotka dla uchodźców z Ukrainy [PL/EN/UA/RU]
  3. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022
  4. 10 mln zł dla NGO pomagającym uchodźcom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content